Palautekyselyn tuloksia - Feedback from 2017 tournament

27.11.2017


Me Kysyimme - Te vastasitte - Me reagoimme / We Asked - You Answered - We reacted

Hei , Teimme vuoden 2017 turnauksen loputtua kyselyn johon moni joukkue vastasi. Tässä pieni yhteenveto kyselyn tuloksista ja myös miten reagoimme.

 

Heikoimmat arvosanat saimme

Pelipaikkojen laadussa 3,4 / 5 ; Saamme 2018 JBT turnauksen pääpelipaikaksi täysin uuden Kupittaan palloiluhallin ja näin pyrimme parantamaan pelikoulujemme kokonaislaatua.

Turnauksen oheisaktiviteetit 3,5 / 5 ; Kehitämme uusia tapahtuma-aktiviteetteja salilla ja niiden ympäristössä sekä solmimme uusia yhteistyökumppanuuksia paikallisten yrittäjien kanssa.

Pelien lukumäärä 3,5 / 5 ; Pyrimme optimoimaan turnausotteluiden määrän joukkueilmoittautumisten mukaan kaikissa sarjoissa ottaen huomioon pelisalien ja joukkueiden määrät pelipäivinä.

Ja ruusut menivät tällä kertaa

  • Ennakko tiedoittaminen turnauksesta 4,0 / 5
  • Turnauksen Ajankohta 4,0 / 5
  • Turnauksen kustannus vs kokemus joukkueelle 4,1 /5

Kiitokset kaikesta palautteesta!

 

Hello, We made a survey after the end of the 2017 tournament, which many teams answered. Here is a small summary of the results of the survey and how we react.

The weakest ratings we got

Quality of game arenas 3,4 / 5; We will get a completely new Kupittaa Arena at the 2018 JBT tournament, and thus we will try to improve the overall quality of our play schools.

Related Activities in the Tournament 3.5 / 5; We will develop new event activities in and around the hall, as well as establish new partnerships with local entrepreneurs.

Number of games 3,5 / 5; We strive to optimize the number of tournament matches by team memberships in all series taking into account the number of games and teams in game days.

And the roses went this time

 

  • Advance Notification of the Tournament 4.0 / 5
  • Tournament Time 4.0 / 5    
  • The cost of the tournament vs. the team experience 4,1 / 5    


Thanks for all the feedback!